Plán schůzí na rok 2020

 
 

27.06.2020 Slavnostní členská schůze   18:00 h              na chatě

05.09.2020  Členská schůze                   19:00 h             Hostinec u Bloudků

05.12.2020  Členská schůze                   19:00 h             Hostinec u Bloudků

09.01.2021  Členská schůze                   19:00 h             Hostinec u Bloudků      

04.04.2021  Členská schůze

                                               

        Program členské (slavnostní) schůze:

1. Zahájení

2. Čtení zápisu z minulé členské schůze

3. Došlá pošta

4. Zprávy funkcionářů

5. Různé

6. Závěr

        

             Program výroční členské schůze:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Výroční zprávy funkcionářů a KRK

4. Diskuze

5. Usnesení

6. Závěr