Plán činnosti na rok 2017

 

13.05.2017                 Členská schůze                                20:00 h  - 19:30 výbor         

17.06.2017                Slavnostní členská schůze                 18:00 h - na chatě

16.09.2017                 Členská schůze                                 19:00 h

16.12.2017                 Členská schůze                                19:00 h

  6.1.2018                   Členská schůze                                19:00 h

  8.4.2018                   Výroční členská schůze                    09:00 h

 

 

             Program členské (slavnostní) schůze:

1. Zahájení

2. Čtení zápisu z minulé členské schůze

3. Došlá pošta

4. Zprávy funkcionářů

5. Různé

6. Závěr

              Program výroční členské schůze:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Výroční zprávy funkcionářů a KRK

4. Diskuze

5. Usnesení

6. Závěr