Plán schůzí na rok 2019

 

 

18.05.2019  Členská schůze                   20:00 h - 19:30 výbor  Hostinec u Bloudků

15.06.2019 Slavnostní členská schůze   18:00 h              na chatě

07.09.2019  Členská schůze                  19:00 h             Hostinec u Bloudků

14.12.2019  Členská schůze                  19:00 h             Hostinec u Bloudků

 11.1.2020  Členská schůze                     19:00 h             Hostinec u Bloudků                                                     

 Vzhledem ke koronavirové krizi - ZRUŠENO -  5.4.2020  Výroční členská schůze          

O náhradním termínu budete včas informováni. 

 

        Program členské (slavnostní) schůze:

1. Zahájení

2. Čtení zápisu z minulé členské schůze

3. Došlá pošta

4. Zprávy funkcionářů

5. Různé

6. Závěr

        

             Program výroční členské schůze:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Výroční zprávy funkcionářů a KRK

4. Diskuze

5. Usnesení

6. Závěr