Kulturní Význam myslivosti

23.06.2014 16:41

Myslivost je mnohovrstevnatá a rozmanitá činnost. Lov je zde zastoupen pouze nepatrnou částí, hlavním cílem je ochrana přírody, chov a ochrana volně žijící zvěře. Za dlouhá staletí se stala tato snaha životním stylem - tradicí, a proto byla myslivost zapsána na seznam nehmotného dědictví Ministerstva kultury ČR.