Myslivecká pravidla

12.12.2013 13:14

Nemůžeš - li na hon přijít, omluv se včas!

Nezapomeň lovecký lístek, zbrojní průkaz, pojištění a členský průkaz!

Zbraň oblečení a výstroj měj v pořádku!

Se zbraní zacházej opatrně a neohrožuj okolí!

Neruš mluvením a zábavou, udržuj kázeň a pořádek!

Buť si vědom, že Tvá zdvořilost, skromnost a opatrnost, Tvůj citlivý poměr ke zvěři a všem účastníkům honu, jsou měřítkem Tvé kulturní a myslivecké vyspělosti!