MS Malhostovice a jeho historie

Tato honitba byla přiznána od 1. ledna 1939 do 31. prosince 1944 panu Jos. Bílkovi z Malhostovic nájemní smlouvou. Za 2. světové války získali honitbu podnikatelé z Brna a z lásky k přírodě i k nám samotným jejich poněmčená jména neuvádím. Po válce velikost honební plochy činila přesně 755,0671 ha a dne 26.1. 1948 byl na valném shromáždění zvolen první honební výbor.

Ten na své schůzi dne 17. 11.1950 usnesl a dává příslib, že zdejší honitba bude pronajata místní lovecké společnosti v Malhostovicích. V honitbě byl odjakživa velmi dobrý stav srnčí zvěře. Postupně však docházelo k poklesu stavu zvěře drobné. MS chtělo věnovat zvýšenou pozornost chovu bažantů. Podle dokladu z 18.12.1958 už tehdy požádalo ONV o schválení bažantnice ve společné honitbě Malhostovice - Nuzířov v úseku Luhy - Panihora s výměrou asi 100 - 120 ha a kmenovým stavem 180 KS bažantů.
MS Malhostovice se nadále rozvíjelo do r. 1963 Lidová myslivecká společnost), v té době mělo 18 členů s předsedou Jos. Odehnalem a od roku 1968 Josefem Kovářem.
V roce 1980 došlo ke sloučení s částí MS Kuřim. Honitba měla 1760 ha a nárůstem členů na č. 36. Začala se akutně řešit otázka dopravy, zejména krmiva, plev a píce do skladu obilí, do seníků a zásypů a tak získalo MS svůj první traktor. V roce 1980 došlo ke sloučení s částí MS Kuřim. Honitba měla 1760 ha a nárůstem členů na č. 36. Začala se akutně řešit otázka dopravy, zejména krmiva, plev a píce do skladu obilí, do seníků a zásypů a tak získalo MS svůj první traktor. V souvislosti se zvětšením MS, byla roku 1982  podána žádost o stavební povolení - rekonstrukce a zvětšení chaty. Zápis o úspěšné realizaci je znamenán dne 2. května 1984. Po celou dobu sdružení pořádalo různé myslivecké zábavy a plesy až do roku 1992. Zajímavé zprávy jsou z roku 1996. Například zpráva o nákupu 500 bažantích kuřat a nákup Josefa Buchala lovecky upotřebitelného psa KO za celých 3000,- Kč. Zajímavé zprávy z kroniky končí nádhernou výstavou z 27. února 2000, kdy se na stoly, panely a hlavně stěny instalovaly stovky trofejí. Nechyběly staré dokumenty a zbraně. Je tu i zpráva vydání publikace o historii MS Malhostovice nazvaný " Myslivost v Malhostovicích." To je nový start do nového tisíciletí, který budeme s láskou sledovat.

Historie MS Malhostovice je známa zásluhou mysliveckého hospodáře a ředitele NŠ Františka Oujezdského, který začal roku 1951 psát kroniku společnosti v níž jsou též zapsány vtipné básně od Karla Smíška. V této tradici pokračoval až po pomlce 45 let pan Mgr. Lubomír Oujezdský s podporou a přispěním starých dokumentů pana Františka Kubizňáka mysliveckého hospodáře a Vlastimila Sovy čestného člena. Za to, že známe svůj původ děkujeme a budeme se snažit vykonávat své myslivecké povinnosti se ctí co nejlépe.