Průřez jednoho dne u nás na honu (klikni na odkaz): https://lugaia.rajce.idnes.cz/Hon_MS_Malhostovice_2014/

 

 

Říjen u nás v honitbě   V tomto období stále častěji vidíme na polích srnčí zvěř ve větších tlupách.Společně spásají řepku a ozim. Nejedná se o přemnožení zvěře, jak by si mohl mnohý laik myslet, ale čistě o praktický počin. Spárkatá jedná intuitivně, potřebuje si udělat tukové zásoby na zimu a v lese tolik potravy nenajde. Na poli je potravy mnohem více, ale zvěř se ocitne bez krytiny. Proto se sbíhá do větších skupin a alespoň takto se cítí bezpečně před predátory.
Na zimu se připravují i myslivci, dokončují nákupy krmiva pro zvěř do krmelišť. Sbírají kaštany a žaludy. Díky špatnému počadí v létě je nutné kontrolovat kvalitu obilí, které může být napadeno plísní. Takové krmivo by v krmelcích rozhodně být nemělo.

V létě se u nás činili vandalové a zničili nám jeden zásyp a jeden krmelec, proto je třeba ještě před zimou učinit nápravné kroky a zařízení opravit.

V říjnu srnci shazují paroží. Nalezené parůžky jsou pro nás myslivce cenné, lépe se tak sleduje kvalita srnčí zvěře krajiny, ve které společně žijeme. Proto prosíme ty, kteří navštěvují lesy a v okolí naleznou nějaký ten parůžek, aby jej odevzdali našemu hospodáři.

Vyšší opatrnosti by měli dbát řidiči na našich silnicích. S podzimem přicházejí husté mlhy a kluzké vozovky. Každý řidič musí mít na paměti, že střet se zvěří při rychlé jízdě a za snížené viditelnosti, pro něj znamená totální destrukci jeho automobilu.  

 4. Října slaví svátek František a současně je den výročí úmrtí Sv. Františka z Assisi. On miloval zvířata a přírodu. Tento den je tedy připomínkou lásky k veškerému životu na zemi. Přeji nám všem, abychom si užili podzimní dny v naší přírodě s potěšením a radostí.

Bc. Ladislava Galusková

 

Dětský den s myslivci Malhostovice 20. 6. 2014

Tento den věnovali naši myslivci dětem ze Základní školy Čebín.  Hned ráno zhruba 100 dětí společně se svými učitelkami nezamířily do školy, ale na naši mysliveckou chatu v areálu Zlobice. Po cestě jim na rybníčku myslivecký hospodář pan Staněk se svým ohařem jménem Argo, předvedl aport kachny. U chaty pak na děti čekal pan Dvořák a jeho Bavorský barvář, společně předvedli práci na pobarvené stopě.  Potom se děti rozdělily do skupinek a v doprovodu svých vyučujících postupovaly na různá stanoviště.

 Jedním z nejoblíbenějších stanovišť se stala soutěž v hodu šiškami na panel s vyobrazeným jdoucím medvědem. Jiné stanoviště bylo hrou na Noemovu archu se zvuky různých zvířat.

Na stanovišti se střelbou ze vzduchovky myslivci vysvětlovali základy bezpečnosti střelby a děti na oplátku předvedly, jací jsou dobří střelci.

Jednu s největších popularit si vysloužil kokršpaněl Argo na stánku Lovecké kynologie a všem je jasné, že to nebylo za jeho zásluhy, ale spíše za jeho plyšový vzhled. Argo předvedl improvizovaně chůzi po lese s odložením, dohledávku spárkaté oznámením a různé druhy aportů.

Nesmíme opomenout i na výukový cíl akce a tím představit perfektně vypracované stanoviště Petrou Pantovou – Lesníkova stezka. Zde byly dětem předloženy různé dřeviny, děti měly za úkol poznat druhy a nebylo to pro ně vždy jednoduché.

Na závěr si děti dali opečené špekáčky, které dostaly od společnosti Steinhauser, s.r.o. jako sponzorský dar. Touto cestou chceme poděkovat za podporu této společnosti. Také chci poděkovat všem našim myslivcům, že měli odvahu něco takového zrealizovat a společně s dětmi sdílet radost z nových a nevšedních zážitků.

Věříme, že budeme moct dětský den příští rok zopakovat a bude zpřístupněn pro děti z Malhostovic a veřejnost. Letos to bohužel kvůli rekonstrukci silnice směrem na Lipůvku nebylo možné.

 

Návštěva na ZŠ Čebín:

Zima pomalu končí a je třeba splatit pomoc dětí ze Základní školy Čebín, které nasbíraly na podzim kaštany pro naši zvěř. Proto dva zástupci našeho mysliveckého sdružení základní školu navštívili a popovídali si s dětmi na téma „Kdo je to myslivec….???“ Rozhovor se nevyhnul otázkám: "Jak přikrmovat zvěř a jak se chovat v lese?" Děti se zájmem poslouchaly, na závěr plně využily příležitosti a ptaly se na všechno možné, nejvíce na pravidla odstřelu zvěře. Chlapce upoutala ukázka brokovnice a kulovnice, dívky nevynechaly podrobné prozkoumání vyčiněné liščí kůže. Děti nás zaujaly velmi dobrými všeobecnými znalostmi, jejich bystrost a skvělé nápady nás nepřestaly po celou dobu překvapovat. Myslivost očima dětí je nezapomenutelně hezká a my si podobnou akci rádi někdy v budoucnu zopakujeme.

ROK 2014 - Foto ples

 

Naleznete zde:  https://lugaia.rajce.idnes.cz/Myslivecky_ples_17.1.2014

Myslivečtí trubači do naší honitby

K tradicím starobylé myslivosti patří nejen stopaření, sokolnictví, ale původně se každý myslivec musel naučit troubit. Troubení bylo na lovech nutné pro dorozumívání, pro lepší organizaci po celý průběh lovu. Ve starověku byla známa zvuková signalizace na zvířecí roh, ve 14. století se začaly lovecké rohy na troubení vyrábět z kovu. V 17. století mělo myslivecké troubení v Čechách velmi vysokou úroveň. Barokní způsob myšlení propagoval okázalý jevištní projev a hrabě František Antonín Sporck pořádal lovy pro tehdejší feudály. Dokázal vytvořit pomocí vycvičených trubačů z lovu nádhernou podívanou.

Současná myslivost udržuje praktický a estetický odkaz našich předků. Klub mysliveckých trubačů ČMMJ sdružuje trubače z celé České republiky. Hlavním posláním klubu je šíření a provozování lovecké hudby, působení na růst odborné úrovně svých členů a udržování mysliveckých tradic.  Pod jeho záštitou je každoročně pořádán Letní kurz trubačů, letos již po desáté v termínu 2. 8. – 9. 8. 2014 v Chlumu u Třeboně. Protože jsou trubači vzácní a je jich málo, dvě členky našeho spolku se akce zúčastnily. Během dne docházely do místní základní školy, kde je pan Mgr. Petr Duda učil správnému postoji a dechu při troubení. Součástí výcviku byl zpěv, neboť dobrý trubač musí umět píseň nejen zatroubit, ale také zazpívat. Celkem se kurzu zúčastnilo cca 125 hráčů, z toho 22 začátečníků, do nichž jsme patřily. Každé odpoledne se všichni účastníci shromáždili před místním kostelem k Souborové hře, společně troubili, učili se společnému sladění. To bylo potřeba, neboť náplní kurzu bylo troubení a zpěv v úterý 5.8. na Hubertské mši v Třeboni, ve středu koncert před kostelem v Jílovci, koncert ve čtvrtek na pódiu před ZŠ Chlum. Sobota patřila Myslivecké Třeboni, kde se účastnily mysliveckého trubačského průvodu, a zakončili Letní kurz koncertem na náměstí. Celkově měl kurz velmi vysokou úroveň. Naši učitelé se s námi loučili s nadějí, že se znovu shledáme při složení zkoušky „Praktického trubače“ kdy trubač zpaměti zahraje 3 vylosované skladby, melodicky a rytmicky správně z Dykova trubačského desatera. Pro nás je to výzva, kterou do budoucna rády vyslyšíme.                                                                                                                           Bc. Ladislava Galusková

Foto více:

https://lugaia.rajce.idnes.cz/Trubacsky_kurs_Chlum_u_Trebone_2014/